• Cooking-Class_1.jpg
 • Double_1.jpg
 • Double_2.jpg
 • Double_3.jpg
 • Double_4.jpg
 • Double_5.jpg
 • Overview_1.jpg
 • Overview_3.jpg
 • Overview_4.jpg
 • Overview_10.jpg
 • Restaurant_2.jpg
 • Restaurant_7.jpg
 • Sundeck_1.jpg
 • Sundeck_3.jpg
 • Sundeck_4.jpg
 • Triple_1.jpg
 • Twin_1.jpg
 • Twin_2.jpg

DU THUYỀN COZY BAY 2 NGÀY 1 ĐÊM 

GIÁ CÔNG BỐ: 2,990,000 VND 

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT ÁP DỤNG TỪ 01 THÁNG 01 NĂM 2019 ĐẾN 30 THÁNG 9 NĂM 2019 VỚI 1 GIÁ DUY NHẤT CHO NGƯỜI VIỆT NAM ÁP DỤNG CHO NHÓM TỪ 2 NGƯỜI

1,999,000 VND